Privacy Policy

BK MOBİL İletişim Hizmetleri ve Bilişim Anonim Şirketi (“BK MOBIL”) tarafından sunulan her türlü mobil hizmet ve ürünün kullanılması aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz tarafınızdan uygulamayı kullanmak için verildiğinde kaydedilir. BK MOBİL, uygulamayı kullanabilmeniz için daha sonra da sizden bazı ilave kişisel bilgiler talep edebilir.

BK MOBİL, paylaşmış olduğunuz ve kayıt altına alınmış kişisel bilgileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde, güvenli şekilde korumak ve hukuka uygun olarak işlemek için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

BK MOBİL, kişisel verileri,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

ilkeleri ışığında işlemektedir.

Toplanan kişisel veriler, uygulamayı sunmak, geliştirmek ve oluşabilecek aksiliklerde hızlı çözüm olanaklarını tarafınıza sunmak için kullanılacaktır.

Kayıt altına alınan bilgiler, yasal dosyalama süresi sona erdiğinde veya BK MOBİL’in artık bu bilgileri kullanmasına gerek kalmaması halinde BK MOBİL tarafından silinecektir. Kişisel bilgilerinize ait diğer tüm soru, öneri ve taleplerinizi elektronik posta yoluyla veri sorumlusu na iletilmek üzere info@bktomorrow.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz talep, soru ve önerilerinizin en kısa süre içinde cevaplanacağını ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracağını bilmenizi isteriz.

Bu kapsamda kişisel verilerini paylaşanlar, Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin değiştiği veya silindiğini verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına her zaman sahiptir.

BK MOBİL çalışanlarının iş sözleşmelerinde bilgi güvenliğini sağlamakla sorumlu oldukları yer almaktadır. BK MOBILE, iş ortakları ile gizlilik sözleşmesi imzalar. Bu sözleşmelerde bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili gereksinimler ve ticari yaptırımlar yer alır. BK MOBİL çalışanları ve iş ortakları ilgili işteki görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla bilgi varlıklarına, minimum süreyle ve minimum erişim haklarıyla erişmeye yetkilidir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerektiğini belirtiriz.

BK MOBİL tarafından sunulan mobil ürün ve hizmetleri kullanırken BK MOBİL tarafından işletilmeyen diğer uygulama veya Web sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu uygulama veya Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından BK MOBİL hiçbir şekilde sorumlu değildir.

BK MOBİL, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma, zorunlu hallerde ilgili merciilere bildirme hakkını saklı tutar.

BK MOBİL sınırlı hallerde “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak amacıyla, Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halidir.

BK MOBİL’in gizlilik politikalarını ihtiyari ya da mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında değiştirme hakkı olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikaları’nın yer aldığı sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.